Yukarı Çık

01. Eco

Sertec® | Doğadan ilham aldık.

Geri dönüşebilir ürünlerimiz ile, doğayı koruyoruz. Doğayı korumak ve ondan daha fazla yararlanmak için geri dönüşümü savunuyor ve bu bağlamda ürünler üretiyoruz. Pil atıklarınızı lütfen geri dönüşüm noktalarına atın ve doğayı siz de koruyun.

02. Doğayı Koru

Geri dönüşüm

Doğal kaynaklar, bu kaynakların bulunduğu yerde yaşayan türler ve biz, yani insanlar, birbirimize bağlıyız. Biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu yaşam ağı, güvenli gıdaya, temiz suya ulaşmamızı ve sağlıklı yaşamamızı sağlıyor. Ancak bugün yaşam tarzımız ve tüketim alışkanlıklarımızla doğanın bize sağladığının %50 üzerinde doğal kaynak tüketiyoruz. Son 40 yılda biyolojik çeşitlilik %30 azaldı. İklim değişikliği ise, insan faaliyetlerinin de etkisiyle, türlerin üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. İklim değişikliğiyle mücadele için korunan alanların dengeleyici gücüne ihtiyacımız var. Doğaya bıraktığımız atıklar geleceğimizin kirlenmesine sebep olmakta. Doğayı korumak için geri dönüşüme katılalım ve atıklarımızı bu bağlamda sınıflandıralım.

03. Atık Pillerin Bertaraf ve Geri Dönüşümü

ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ

Atık piller, yapıları nedeniyle iyi yanmadıklarından ve neticede kütlelerinde yeterli küçülme gösteremediklerinden, yakılarak bertarafı tercih edilmez.

Atık pillerin kontrollü biçimde toprak altında veya üstünde depolanmaları hala birçok ülkede uygulanmaktadır. Ancak atık pillerin kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmalarını takiben uygulanacak geri dönüşüm prosesleri suretiyle bertaraf edilmeleri en uygunudur.

AB ülkelerinin metal ve metal filizi ihtiyaçlarının %80 -100 mertebesinde ithalata bağımlı olması (örneğin nikel %86, kobalt %95 gibi) ve pillerin metal içerikleri bakımından birincil metal filizleri ve alaşımlarını takiben en zengin kaynakları teşkil etmeleri gerçeği AB ülkelerinde kısa sürede fark edilmiş ve 26 Eylül 2006’da yayınlanan son 2006/66/EC sayılı direktifte atık pillerin geri dönüştürülme zorunluluğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. Diğer taraftan, metallerin metal filizlerinden elde edilmesi sürecinde harcanan enerji miktarının atık pillerin geri dönüştürülmesi sırasında gereken enerjiye göre çok daha yüksek olması hususu da çok önemlidir.

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNİKLERİ

Taşınabilir türdeki atık pillerin geri dönüştürülmesinin 3 temel hedefi vardır. Bunlar:

 • Alıcı ortamları atık pillerden kaynaklanabilecek zararlı emisyonlardan korumak,
 • Ağır metallerin toprağa veya suya karışmasını önlemek
 • Pillerin bünyesindeki bazı değerli metalleri geri dönüştürerek ekonomik kazanç yaratmaktır.

Taşınabilir türdeki atık pillerin geri dönüşümünden çinko ve çinko bileşikleri, manganez birleşikleri, ferromangan, ferronikel, nikel, kadmiyum ve kadmiyum birleşikleri, lityum, gümüş, kobalt ve büyük kapasiteli birkaç tesiste de az miktarlarda nadir toprak elementleri geri dönüştürülmektedir. Çinko-karbon ve alkali pillerde mevcut cıva miktarının son derece azaltılması sonucunda, cıva ve cıva birleşiklerinin geri dönüşümü önemini kaybetmiştir.

Geri dönüşüm metotları, mekanik, hidrometalurjik (kimyasal/fiziksel) veya pirometallurjik (termal) olabilmektedir. Hidrometallurjik yöntemi uygulayan proseslerde termal proseslere nazaran çok daha yüksek safiyet derecelerine ulaşmak mümkündür. Buna karşılık termal proseslerde geri dönüşüm verimlilikleri çok daha yüksektir.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM

TÜBİTAK Kimya Enstitüsü tarafından 2009 yılında “Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi” adında bir proje başlatılmıştır. Projenin amacı atık haldeki çinko-karbon / alkali-mangan türü pillerin çeşitli fiziksel ve hidro-metalurjik proseslerle geri dönüştürülmesidir. Kocaeli’nde EXİTCOM Recycling A.Ş. firması bünyesinde kurulmuş olan bu tesis, 2017 yılının ikinci yarısında işletmeye alınmıştır. Türkiye’de TAP Derneği tarafından toplanan atık piller öncelikle bu tesise getirilerek türlerine göre ayrıştırılır ve kırma işlemine tabi tutulur. Bu işlemler sonucunda ;

 • Alkali mangan ve çinko karbon türü piller yurt içinde geri dönüştürülmekte,
 • Lityum iyon ve nikel metalhidrit türü piller yurt dışı geri dönüşüme gönderilmekte,
 • Lityum primer ve nikel kadmiyum türü piller ise yurt içinde bertaraf edilmektedir.
Kurumsal

Sertec Eco

Biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu yaşam ağı, güvenli gıdaya, temiz suya ulaşmamızı ve sağlıklı yaşamamızı sağlıyor.

Başlık

Biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu yaşam ağı, güvenli gıdaya, temiz suya ulaşmamızı ve sağlıklı yaşamamızı sağlıyor.

 • Tarih

  Mart 20, 2021

 • Kategori

  Eco

 • Yazar

  Sertec

İçeriği Paylaş
İçeriği Gör